• AKTIVNĚ VYHLEDÁVÁME INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI A ANALYZUJEME JE

 • AKTIVNĚ VYHLEDÁVÁME INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI A ANALYZUJEME JE

March7, s.r.o.

March7, s.r.o. poskytuje analýzy a poradenství pro institucionální i privátní investory. Mimo jiné působí jako odborný poradce investičního fondu Alethes SICAV, a.s., kde je na základě smlouvy s obhospodařovatelem plně zodpovědná za jeho investiční strategii. Společnost navazuje na dlouhodobé podnikatelské aktivity jejího zakladatele a jednatele Václava Podzimka, které převzala na základě smlouvy o prodeji obchodního závodu k 30. 6. 2018.

Našim klientům poskytujeme široké spektrum služeb od formulace investiční strategie přes aktivní vyhledávání investičních příležitostí a jejich analýzu až po realizaci a následný monitoring portfolia. Náš expertní tým zahrnuje odborníky se specifickými znalostmi a zkušenostmi z různých oborů. Díky tomu jsme schopní při analýze potencionálních investic jít skutečně „do hloubky“ a výrazně tak eliminovat potencionální rizika spojená s investováním.

Naše služby zahrnují zejména:


 • Definici vhodné investiční strategie
 • Aktivní vyhledávání potencionálních investičních příležitostí v souladu s definovanou strategií
 • Zpracování tržních / sektorových analýz
 • Vytváření analýz konkrétních investičních příležitostí
 • Vypracování obchodních / finančních plánů a rozpočtů
 • Zajištění potřebných informací a podkladů, prověrky „due diligence“
 • Zastoupení při jednání s protistranou
 • Poradenství při strukturování / financování investic
 • Daňové posouzení / optimalizace
 • Asistence při transakčním procesu / realizaci investic
 • Monitoring portfolia / sledování vývoje investic
 • Reporting
 • Zastoupení při výkonu práv a povinností investora
 • Zajištění realizace zájmu investora
 • Řešení krizových situací

LIDÉ V MARCH7

Zakladatel a řídící partner

Václav Podzimek, zakladatel a jednatel společnosti March7, s.r.o.

Ing. Václav Podzimek

Václav je odborníkem v oblasti správy investic a finanční analýzy. Václav je bývalý auditor, daňový poradce a ex-partner mezinárodní auditorské a poradenské firmy VGD.

Absolvoval Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 1993 založil v Liberci účetnickou, auditorskou a poradenskou firmu PODZIMEK A ŠUMA. Později se společnost přejmenovala na VGD a stala se jednou z nejvýznačnějších firem v oboru v České republice. V roce 2010 firmu opustil, aby se mohl věnovat svému dlouholetému koníčku, kterým je investování na kapitálových trzích. Od roku 2010 se Václav věnuje investování na kapitálových trzích na plný úvazek.
Václav je spoluzakladatelem investičního fondu Alethes a řídícím partnerem a jednatelem společnosti March7 s.r.o.

Partner

Ing. Hynek Beránek - finanční analytik se zaměřením na oceňování podniku

Ing. Hynek Beránek

Hynek je investiční analytik se zaměřením na oceňování podniku, je absolventem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Hynek je spoluzakladatelem investičního fondu Alethes a partnerem a jednatelem ve společnosti March7 s.r.o.

.

Mgr. Martin Dienstbier, Ph.D - odborník v oblasti farmacie a biotechnologií

Mgr. Martin Dienstbier, PhD

Martin je odborník v oblasti biotechnologií a farmacie. Působil několik let jako vědecký pracovník na univerzitách v Cambridge a Oxfordu a jako project leader v konzultantské firmě Boston Consulting Group.
Martin je spoluzakladatel investičního fondu Alethes a provozním a finančním ředitelem firmy DIANA Biotechnologies.

Mgr. Michael Dibon, finanční analytik se zaměřením na analýzu podniků, absolvent Institutu Ekonomických Studií Univerzity Karlovy, zkušenosti získané během studia z investičních skupin Odyssey44 a Aakon Capital

Mgr. Michael Dibon

Michael je investiční analytik se zaměřením na analýzu podniků. Během studia financí na Institutu Ekonomických Studií Univerzity Karlovy sbíral zkušenosti v investičních skupinách Odyssey44 a Aakon Capital.

March7, s.r.o., IČO: 07135696, 8. března 21/13, Liberec V-Kristiánov, 460 05, Česká republika,
tel. +420 602 439 551, e-mail: podzimek@march7.cz